Featured post / Buaicphostáil

Barbara Marx Hubbard (6)

20/10/17

Riomhthionscadal cónaithe Gaeilge / Irish language residential e-project (Ó 2009 i leith) 🏠 🏢
Pádraig Ó Cuanacháin

(1932-2008)A passionate yet pragmatic crusader for the Irish language- The Irish Times


- Tuairisc bháis The Irish Times faoi Phádraig Ó Cuanacháin
- Obituary in The Irish Times about Pádraig Ó Cuanacháin

(2008)
Near FM


 (2009)


 


Giotán cainte / Soundbite Near FM 


(2009)Gaillimh le Gaeilge

- Raidió na Life & Near FM

(2014)
Raidió na Life 


(2017)Giotán cainte / Soundbite Raidió na Life 

(2017)
Gael-Taca, Corcaigh le Gaeilge agus Gradam Uí Chuanacháin- Raidió na Life & Near FM

(2018)Near FM

(2019) Soundbite Near FM 

(2019)

Raidió na Life

(2019)Giotán cainte / Soundbite Raidió  na Life

(2019) Near FM 

(2021)


(Ó 2017 i leith / Since 2017)

(2020)


Ainmneacha Gaeilge ar cheantair chónaithe i nDún na nGall / Tír Chonaill / Irish language names for residential areas in Donegal  


(Ó 2017 i leith / Since 2017)

Seinnliosta Youtube / Youtube Playlist


(Ó 2009 i leith / Since 2009)Ainmneacha Gaeilge- contaetha eile / Irish names- other counties*

Facebook (Ó 2018 i leith / Since 2018)

Tharraing mé aird ar an gceist maidir le hainmneacha Gaeilge do cheantair chónaithe freisin sa / I have highlighted the issue of Irish language names for new residential areas also in:The Northside People (West)

City Wide News (West)

The Castleknock Gazette 

The Blanch Gazette 

Community Voice (Dublin 15)

Foinse 

Letters published in several national newspapers / Litreacha foilsithe i roinnt nuachtáin náisiúnta. Labhair mé faoin t-ábhar as Gaeilge agus as Béarla freisin ar / I have spoken about the issue in both Irish and English also on: 


Raidió na Gaeltachta 

Phoenix FM 

Dublin South FM. Chruthaigh mé an ríomthionscadal seo in 2009. Maidir leis an ríomhthionscadal seo, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le 
/ I created this e-project in 2009. I would like to thank since then regarding it:Pádraig Ó Cuanacháin, Gael-Taca, na forbróirí réadmhaoine timpeall na tíre a roghnaíonn ainmneacha Gaeilge do cheantair chónaithe nua  / the property developers around the country who are choosing Irish language names for new residential areas, mo mháthair Máire Mhic an Phríora, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta / COGG, 4Schools.ie- The Examcraft Group, Ciarán Ó Giollabhuí, Antaine Mac Mathúna, Justin Scannell, Ailbe O'Reilly, Niamh Ní Shuilleabháin, Donie Tarrant, Peadar Ó Caomhánaigh, Cormac Ó hEadhra, Breandán Ó Scanaill, Raidió na Life, Raidió na Gaeltachta, Near FM, Daft.ie, MyHome.ie, Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU & An Brainse Logainmneacha- Logainm.ie, Little Village, Gaillimh le Gaeilge.
* Is le haghaidh ceantair chónaitheacha ar tháinig mé trasna orthu ó d’uaslódáil mé mo chuir i láthair contae go deireannach ar Slideshare i 2017 é an fillteán Facebook seo. Tá fillteáin aonair agam don ríomhthionscadal seo agam ar Facebook do na contaetha seo ar leanas – Áth Cliath, An Iarmhí, Ros Comáin,Gaillimh, Dún na nGall agus Ciarraí – agus níl ceantair cónaitheacha sna contaetha seo san áireamh sa bhfillteán measctha seo ar Facebook. Tá a lán de na jpeg maidir le “hainmneacha Gaeilge – contaetha eile” san áireamh ar chuir i láthair ar YouTube freisin ar chruthaigh mé ag deireadh 2018/ tús 2019 ar féidir breathnú orthu ar mo sheinnliosta YouTube do mo ríomhthionscadal. Ní mór cuntas a bheith agat le Facebook chun breathnú ar na fillteáin atá cruthaithe agam air. 

* This Facebook folder is for residential areas I have come across since I last uploaded my county presentations on Slideshare in 2017. I have individual folders for this e-project on Facebook for the following counties- Dublin, Westmeath, Roscommon, Galway, Cork, Donegal and Kerry- and residential areas in those counties are not included in this Facebook mix folder. A lot of the "Irish names- other counties" jpegs are also included on Youtube presentations I created in late 2018/early 2019 which can be viewed on my Youtube playlist for my e-project. You have to have an account with Facebook to look at the folders I have created on it. 


Nótaí / Notes


1) None of the areas listed are single house developments. /  Ní ceantar tí amháin é fiú ceann de na forbairtí seo.

2) The vast majority of the areas listed in Cork are in the county. There aren't many in the city and suburbs. /  Is sa chontae atá an chuid is mó de na forbairtí lán-Ghaeilge i gCorcaigh. Níl mórán sa chathair nó sna bruachbhailte. Attribution-ShareAlikeCC BY-SA Ríomhthionscadal cónaithe Gaeilge Darren J. Prior / Darran S. Mac an Phríora Irish language residential e-project (2009-2021)No comments:

Post a comment