Featured post / Buaicphostáil

Barbara Marx Hubbard (6)

26/10/17

Tara Brach


The planned Public Health (Alcohol) Act 2017

Great news! Hopefully it will be enacted before the end of the year. I will have to say fair play to Leo Varadkar, Fine Gael and a lot of others working on this if it is enacted.Alcohol Bill to be reintroduced after Halloween break - The Irish Times 25/10/17 

I like a lot of people could talk about alcohol abuse all night and have spoken of it in several radio interviews I have done and a couple of times on this blog. I am not going to do it much tonight because I could be writing for a long time but one of the local shops near me redesigned the layout of their shop recently. See below. See what they did with the alcohol display? Shameful. The sooner the Public Health (Alcohol) Act comes in the better.

 

 

20/10/17


Zed Ziglar


Riomhthionscadal cónaithe Gaeilge / Irish language residential e-project (Ó 2009 i leith) 🏠 🏢
Pádraig Ó Cuanacháin

(1932-2008)A passionate yet pragmatic crusader for the Irish language- The Irish Times


- Tuairisc bháis The Irish Times faoi Phádraig Ó Cuanacháin
- Obituary in The Irish Times about Pádraig Ó Cuanacháin

(2008)
Near FM


 (2009)


 


Giotán cainte / Soundbite Near FM 


(2009)Gaillimh le Gaeilge

- Raidió na Life & Near FM

(2014)
Raidió na Life 


(2017)Giotán cainte / Soundbite Raidió na Life 

(2017)
Gael-Taca, Corcaigh le Gaeilge agus Gradam Uí Chuanacháin- Raidió na Life & Near FM

(2018)Near FM

(2019) Soundbite Near FM 

(2019)

Raidió na Life

(2019)Giotán cainte / Soundbite Raidió  na Life

(2019) Near FM 

(2021)


(Ó 2017 i leith / Since 2017)

(2020)


Ainmneacha Gaeilge ar cheantair chónaithe i nDún na nGall / Tír Chonaill / Irish language names for residential areas in Donegal  


(Ó 2017 i leith / Since 2017)

Seinnliosta Youtube / Youtube Playlist


(Ó 2009 i leith / Since 2009)Ainmneacha Gaeilge- contaetha eile / Irish names- other counties*

Facebook (Ó 2018 i leith / Since 2018)

Tharraing mé aird ar an gceist maidir le hainmneacha Gaeilge do cheantair chónaithe freisin sa / I have highlighted the issue of Irish language names for new residential areas also in:The Northside People (West)

City Wide News (West)

The Castleknock Gazette 

The Blanch Gazette 

Community Voice (Dublin 15)

Foinse 

Letters published in several national newspapers / Litreacha foilsithe i roinnt nuachtáin náisiúnta. Labhair mé faoin t-ábhar as Gaeilge agus as Béarla freisin ar / I have spoken about the issue in both Irish and English also on: 


Raidió na Gaeltachta 

Phoenix FM 

Dublin South FM. Chruthaigh mé an ríomthionscadal seo in 2009. Maidir leis an ríomhthionscadal seo, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le 
/ I created this e-project in 2009. I would like to thank since then regarding it:Pádraig Ó Cuanacháin, Gael-Taca, na forbróirí réadmhaoine timpeall na tíre a roghnaíonn ainmneacha Gaeilge do cheantair chónaithe nua  / the property developers around the country who are choosing Irish language names for new residential areas, mo mháthair Máire Mhic an Phríora, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta / COGG, 4Schools.ie- The Examcraft Group, Ciarán Ó Giollabhuí, Antaine Mac Mathúna, Justin Scannell, Ailbe O'Reilly, Niamh Ní Shuilleabháin, Donie Tarrant, Peadar Ó Caomhánaigh, Cormac Ó hEadhra, Breandán Ó Scanaill, Raidió na Life, Raidió na Gaeltachta, Near FM, Daft.ie, MyHome.ie, Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU & An Brainse Logainmneacha- Logainm.ie, Little Village, Gaillimh le Gaeilge.
* Is le haghaidh ceantair chónaitheacha ar tháinig mé trasna orthu ó d’uaslódáil mé mo chuir i láthair contae go deireannach ar Slideshare i 2017 é an fillteán Facebook seo. Tá fillteáin aonair agam don ríomhthionscadal seo agam ar Facebook do na contaetha seo ar leanas – Áth Cliath, An Iarmhí, Ros Comáin,Gaillimh, Dún na nGall agus Ciarraí – agus níl ceantair cónaitheacha sna contaetha seo san áireamh sa bhfillteán measctha seo ar Facebook. Tá a lán de na jpeg maidir le “hainmneacha Gaeilge – contaetha eile” san áireamh ar chuir i láthair ar YouTube freisin ar chruthaigh mé ag deireadh 2018/ tús 2019 ar féidir breathnú orthu ar mo sheinnliosta YouTube do mo ríomhthionscadal. Ní mór cuntas a bheith agat le Facebook chun breathnú ar na fillteáin atá cruthaithe agam air. 

* This Facebook folder is for residential areas I have come across since I last uploaded my county presentations on Slideshare in 2017. I have individual folders for this e-project on Facebook for the following counties- Dublin, Westmeath, Roscommon, Galway, Cork, Donegal and Kerry- and residential areas in those counties are not included in this Facebook mix folder. A lot of the "Irish names- other counties" jpegs are also included on Youtube presentations I created in late 2018/early 2019 which can be viewed on my Youtube playlist for my e-project. You have to have an account with Facebook to look at the folders I have created on it. 


Nótaí / Notes


1) None of the areas listed are single house developments. /  Ní ceantar tí amháin é fiú ceann de na forbairtí seo.

2) The vast majority of the areas listed in Cork are in the county. There aren't many in the city and suburbs. /  Is sa chontae atá an chuid is mó de na forbairtí lán-Ghaeilge i gCorcaigh. Níl mórán sa chathair nó sna bruachbhailte. Attribution-ShareAlikeCC BY-SA Ríomhthionscadal cónaithe Gaeilge Darren J. Prior / Darran S. Mac an Phríora Irish language residential e-project (2009-2021)